OBUSTAVLJANJE PRIVATIZACIJSKIH TRANSAKCIJA
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je od 30.6.2019. godine obustavila izvršavanje privatizacijskih transakcija u poštama u kojima se obavljaju ove transakcije. Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se “potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 3o. juna 2019. godine u visini od 100% od ukupne cijene”. Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona predložila produženje roka i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja cerifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa.