Obavjest o poništenju Javnog poziva broj 156


O B A V I J E S T

 

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine poništava Javni poziv broj 156 za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe, objavljen dana 04.12.2018. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ d.o.o. Sarajevo i na web stranici Agencije.