Obavijest o neuspjeloj aukciji broj: 121

Po Javnom pozivu za učešće na aukciji broj: 121, za prodaju imovine preduzeća “JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, „Odmarališta Neum” u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, u roku utvrđenim Javnim pozivom, pristigla je jedna ponuda.

Članom 24. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), za održavanje aukcije potrebno je najmanje dva učesnika, te je shodno navedenom aukcija proglašena neuspjelom.