10. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
Na 10.sjednici Upravnog odbora održanoj 24.02.2020.godine usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa Planom privatizacije za 2019.godinu i Finansijski izvještaj APF za period 01.01.2019.-31.12.2019. godin.