4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH
Na 4.sjednici Nadzornog odbora 15.01.2019.godine, usvojen je POSLOVNIK O IZMJENAMA POSLOVNIKA O RADU NADZORNOG ODBORA  i usvojen je OKVIRNI PLAN RADA Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Federacije BiH za 2019.godinu.