Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Oglašavanje u štampanim medijima za 2018. godinu
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Oglašavanje u štampanim medijima za 2018. godinu, možete preuzeti ovdje.